estija

  1. Robertas Pukenis

    Straipsnis Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės vienybės idėja

    Santrauka: Straipsnyje svarstoma Estijos, Latvijos ir Lietuvos federacijos įkūrimo galimybė. Apibūdinamos šių respublikų istorinės šaknys, geopolitinė padėtis, bendrais bruožais įvertinama Lietuvos tarptautinė situacija. Įvardijami Lietuvos užsienio politikos prioritetai, išryškinami kriziniai...