europos sąjungos pagrindinių teisių chartija

  1. Egidijus Jarašiūnas

    Studija Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija Teisingumo Teismo jurisprudencijoje

    Santrauka. Studijoje analizuojamas ES pagrindinių teisių chartijos, kuriai 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi pripažintas privalomos pirminės ES teisės statusas, poveikis Europos Sąjungos Teisingumo TeismoPagal Europos Sąjungos sutarties 19 str. 1 d. Europos Sąjungos...
Grįžti