formalusis profesinis mokymas

  1. Vidmantas Jurgaitis

    Straipsnis Teisės vykdyti formalųjį profesinį mokymą administracinis teisinis reglamentavimas (antikorupcinis vertinimas)

    Santrauka. Profesinis mokymas – tai mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją arba ją tobulinti. Formalusis profesinis mokymas vykdomas pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas profesinio mokymo programas, kurias baigus įgyjamas...
Grįžti