genderiniai iškraipymai

  1. Ona Gražina Rakauskienė

    Studija Makroekonominė politika: genderinis požiūris

    Santrauka. Taikant naujausius socialinės-ekonominės analizės metodus, plačiai paplitusius pasaulyje pastaruoju metu, straipsnyje iškeliama genderinio požiūrio svarba kuriant ir įgyvendinant valstybės ekonominę politiką. Parodoma, kad tai problema, kuri daro įtaką ekonomikai ne tik mikrolygmeniu...