havajai

  1. Aivaras Stepukonis

    Disertacija „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje

    Santrauka: Disertacijoje nagrinėjamos „pasaulinės filosofijos“ idėjos, kurias skirtingais raidos etapais formulavo Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdžio dalyviai. Remiantis Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdyje pasklidusiomis vartosenomis, nustatytos šios kertinės „pasaulinės...