hetero įvaizdis

  1. Laura Laurušaitė

    Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

    Santrauka. Straipsnis grindžiamas imagologijos teorija ir autoritetingiausio nūdienos imagologijos teoretiko Joepo Leersseno nuostatomis tiriant, kaip keturiuose rytų europiečių emigrantų romanuose – latvio Vilio Lacyčio „Strojka su vaizdu į Londoną“ (2010), bulgaro Aleko Popovo „Misija Londone“...
Grįžti