hidrometeorologija

  1. Gintaras Valiuškevičius

    Straipsnis VU hidrometeorologijos specialybės studentų baigiamųjų darbų analizė klimato kaitos diskurso kontekste

    Santrauka. Straipsnyje pateikiami 1994–2013 m. Vilniaus universiteto hidrometeorologijos studijų programos studentų baigiamųjų darbų struktūrą apibūdinančių charakteristikų analizės rezultatai. Kartu siekiama apibūdinti akademinio klimato kaitos diskurso specifiką. Nustatyta, kad nagrinėtų darbų...
  2. Gintaras Valiuškevičius

    Straipsnis Vilniaus universiteto hidrometeorologų baigiamųjų darbų tematikos plėtra 1931–2014 metais

    Santrauka. Straipsnis skirtas hidrometeorologijos raidos tyrimams Lietuvoje. Tyrimui pasirinkti Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros (HKK) archyve saugomi katedros absolventų baigiamieji darbai, ilgą laiką rengti pagal panašius reikalavimus. Tyrimas atskleidė ne tik...
Grįžti