hipoteka

  1. Janina Stripeikienė

    Straipsnis Ar įkeitimo teisės akcesoriškumas – dogma?

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama Lietuvos ir kitų Europos šalių įkeitimo teisės akcesoriškumo problema, kuriant galimą Eurohipotekos modelį. Straipsnyje pabrėžiama, kad akcesoriškumas, kaip vienas iš pagrindinių principų, apibrėžiančių pagrindinės prievolės ir įkeitimo susitarimo...