idėjų rinka

  1. Gintaras Aleknonis

    Straipsnis Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai

    Santrauka. Aptariant komunikacinius informavimo teisės aspektus, juos galima sieti su svarbiausiomis komunikacijos tyrimo tradicijomis – semiotika ir vadinamąja „proceso“ mokykla. Tai leistų skirti kiekybinius ir kokybinius informavimo laisvės principus bei kurti savotišką koordinačių sistemą...
Grįžti