intersubjektyvumas

  1. Mindaugas Briedis

    Straipsnis „Žemės menas“ ir fenomenologinė intersubjektyvios percepcinės vaizduotės struktūra

    Santrauka. Straipsnyje aptariama percepcinės vaizduotės struktūra leidžia pritaikyti fenomenologinę žiūrą miesto viešosioms erdvėms, konkrečiai – „žemės meno“ pavyzdžiams tematizuoti. Visų pirma sieksime fenomenologiškai nusakyti patirtinę struktūrą tokių viešų kūrybos produktų, kurie numato ne...
Grįžti