jacques lacan

  1. Stanislavas Mostauskis

    Straipsnis Subjekto paieškos Jacqueso Lacano veidrodžių karalystėje

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama Lacano pasiūlyta veidrodžio stadijos koncepcija, originaliai interpretuojanti konkretų ankstyvosios individo raidos etapą, jį paruošusias prielaidas, eigą ir svarbiausius pokyčius. Straipsnyje plėtojamos nuostatos, kad veidrodžio stadijos metu steigiamas...
Grįžti