jean-paul sartre

  1. Tautvydas Vėželis

    Straipsnis Žmogaus („Da-sein“) esmės samprata Heideggerio laiške „Apie humanizmą“

    Santrauka. Straipsnyje įvairiais aspektais nagrinėjama žmogaus (Da-sein), turinčio ekstatišką santykį su būties atvertimi, samprata, kuri išplėtojama Heideggerio laiške Apie humanizmą. Parodoma, kaip, reaguodamas į Sartre’o egzistencialistinės filosofijos iššūkį, filosofas ne tik atskleidžia...
Grįžti