johannes itten

  1. Deima Katinaitė

    Straipsnis Spalvos fenomeno interpretacijos Bauhauso mokyklos estetikoje: rytietiškų įtakų ištakos Vakarų dizaine

    Santrauka. Straipsnis skirtas įvairių su Rytų Azijos estetikos ir meno tradicijų poveikiu susijusių spalvos fenomeno interpretacijų Bauhauso dizaino mokyklos estetikoje kompleksiniam aptarimui. Jame analizuojamos specifinės žymiausių šios mokyklos atstovų Klee, Itteno, Kandinskio spalvos teorijų...
  2. Deima Katinaitė

    Straipsnis Bauhauso spalvos teorija: estetinio dalinimosi paradoksas

    Santrauka. Straipsnis yra skirtas Bauhauso dizaino mokykloje išryškėjusios originalios spalvos teorijos analizei. Dėl sintetinio pobūdžio ši teorija gali būti gvildenama filosofiniu, estetiniu, kultūrologiniu, etiniu, vertybiniu ir kitais aspektais. Autorė daugiausia dėmesio skiria iškiliausių...
Grįžti