jurisprudencija

  1. Eglė Mauricė

    Straipsnis Teisės mokslo ir jurisprudencijos moksliškumo problema

    Santrauka. Konferencijos pavadinimu pasėjus tam tikrą abejonę teisės mokslu kaip reiškiniu („Kaip galimas teisės mokslas?“), o šio straipsnio pavadinimu teisės mokslo bei jurisprudencijos moksliškumą įvardijus problema, tikslinga būtų pradėti nuo pačių pirminių sąvokų analizės – ką turime...
Grįžti