kaupiamoji sistema

  1. Audrius Bitinas

    Straipsnis Lietuvos pensijų sistemos modelis ir pensijų garantijų perspektyvos

    Santrauka. Straipsnyje aptariamos Lietuvos pensijų sistemos modelio problemos ir jo tobulinimo perspektyvos. Straipsnio tema aktuali dėl to, kad atlikta Lietuvos pensijų sistemos perspektyvų analizė leidžia modeliuoti Lietuvos pensijų sistemą atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių pensijų...