konstitucinio reguliavimo raida

  1. Egidijus Jarašiūnas

    Studija Apie pirmąsias konstitucijas ir jų reikšmę

    Santrauka. Studijoje nagrinėjamos XVIII a. pabaigos rašytinės konstitucijos (JAV 1787 m., Lenkijos ir Lietuvos bei Prancūzijos – 1791 m.), žyminčios konstitucionalizmo eros pradžią. Tai vadinamojo pirmojo konstitucijų raidos etapo (pirmosios bangos) konstitucijos, padėjusios pamatus tolesniam...
Grįžti