kritinė sąmonė

  1. Aušra Kolbergytė

    Straipsnis Sąmoningumo ugdymo akcentai: požiūriai ir interpretacijos

    Santrauka. Sąmoningumo ugdymas yra viena iš esminių švietimo politikos priemonių bei brandžios visuomenės formavimosi rodiklių. Todėl šio straipsnio tikslas yra atskleisti sąmoningumo ugdymo prasmę teoriniame kontekste. Atitinkamai suformuluoti ir tyrimo uždaviniai, t. y. išanalizuoti...
Grįžti