kvazieksperimentas

  1. Aida Norvilienė

    Straipsnis Tarpkultūrinės studentų kompetencijos ugdymo(si) veiksniai

    Santrauka. Straipsnyje įvairių mokslininkų idėjų analizės ir autorės atlikto tyrimo pagrindu pateikiama tarpkultūrinės kompetencijos esmė ir struktūra, nagrinėjami reikšmingiausi studentų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui(si) veiksniai. Pristatomi ir analizuojami pedagoginio kvazieksperimento...
Grįžti