leksika

  1. Aurelija Gritėnienė

    Straipsnis Liaudiški augalų vardai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiami šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje rasti augalų vardai, kurie kuo nors (fonetika, daryba, šaknimi ar reikšme) skiriasi nuo mokslinių augalų pavadinimų. Tokių fitonimų rasta 46 autorių 76 kūriniuose. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama tokių pavadinimų...
Grįžti