lietuvos teismų praktika

  1. Deividas Soloveičik

    Studija Viešųjų pirkimų teisės tikslai ir jų įgyvendinimas

    Santrauka. Teisės šaltiniuose viešųjų pirkimų tikslai reglamentuojami glaustai ir neišsamiai. Šiems tikslams nėra skiriama pakankamai dėmesio, dažniausiai yra koncentruojamasi į juos įgyvendinančių teisės normų kūrimą ir viešo pirkimo proceso reglamentavimą. Tačiau toks veikimo metodas nėra...
Grįžti