lietuvos vardo tūkstantmetis

  1. Nida Vasiliauskaitė

    Straipsnis Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė

    Santrauka. Straipsnyje analizuojama oficialaus „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ (2009 m.) minėjimo vieša retorika ir jos vizuali raiška. Pagrindinis dėmesys skiriamas minėjimo preteksto – šv. Brunono nukirsdinimo – politiniam-ideologiniam įprasminimui, klausiant, kaip skirtingos galios struktūros...
Grįžti