litvakų dailė

  1. Antanas Andrijauskas

    Straipsnis Litvakų modernios tapybos tradicijų tęstinumas Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje įvairiais aspektais analizuojamos Lietuvos žydų (litvakų) pasaulietinės dailės savitumo ir tradicijų tęstinumo problemos, apžvelgiamas platus su litvakų pasaulietinės tapybos raida, pagrindinėmis jos temomis, motyvais ir stiliaus pokyčiais susijęs problemų laukas. Glaustai...
Grįžti