lyčių lygybė

  1. Daiva Tamošaitytė

    Straipsnis Moteriškasis principas: filosofinis konstruktas ar realija?

    Santrauka: Straipsnyje tyrinėjama filosofinio moteriškojo principo santykis su visuomenės gyvenime įsigalėjusiais stereotipais, nagrinėjama jo reikšmė krikščionybėje ir šiuolaikiniame sekuliarizuotos Vakarų kultūros kontekste. Lyginamuoju požiūriu pateikiama hindų šaktės samprata, atnaujintą...