lyginamoji religijotyra

  1. Dainius Razauskas

    Studija Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškasis atitikmuo

    Santrauka. Dievai vadinami ir į sąrašus rikiuojami vardais, tad prieš kalbant apie panteono sąvokos kilmę bei pirminį turinį pravartu aptarti pačius dievų vardus, priminti bei pabrėžti esmines jų ypatybes, neišvengiamai sąlygojančias ir panteono sampratą. Tam skirta pirmoji šio darbo dalis...
Grįžti