lyties performatyvumas

  1. Gintarė Narauskaitė

    Straipsnis „Transgender“ subjektų reprezentacija meninėse produkcijose: „camp“ jautrumo realizavimas ir natūralizacijos, subversyvumo įveiksminimas

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos teorinės lyties performatyvumo, camp jautrumo koncepcijos ir jų sąsajos su translytiškumo (aptariant drag queens, transseksualumą) diskursu. Pirmiausia aptariama J. Butler suformuota lyties performatyvumo teorija, kurios kontekste aktyviai išryškinamas lyties...
Grįžti