magnetovarža

  1. Irina Černiukė

    Disertacija Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas

    Santrauka. Disertacija skirta lantano manganitų La0, 66Sr0, 34MnO3 (LSMO), La0, 66Ca0, 34MnO3 (LCMO) grupės organinių puslaidininkių plonųjų sluoksnių bei jų daugiasluoksnių darinių gaminimui ir tyrimui. Atskirų sluoksnių gaminimui panaudotos magnetroninio dulkinimo, vakuuminio garinimo ir...
Grįžti