Disertacija Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas

  • Bibliografinis aprašas: Irina Černiukė, Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas, daktaro disertacija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Vilniaus universitetas.

Santrauka. Disertacija skirta lantano manganitų La0, 66Sr0, 34MnO3 (LSMO), La0, 66Ca0, 34MnO3 (LCMO) grupės organinių puslaidininkių plonųjų sluoksnių bei jų daugiasluoksnių darinių gaminimui ir tyrimui. Atskirų sluoksnių gaminimui panaudotos magnetroninio dulkinimo, vakuuminio garinimo ir tirpalo skleidimo technologijos. Tyrinėtos krūvininkų pernašos tarpfazinėse srityse. Gauta naujų duomenų tiriant atskirų sluoksnių struktūrą, sudarytų hibridinių organinių ir neorganinių diodinių p-n, p-i-n darininių elektrines bei magnetovaržines savybes.

Pagrindiniai žodžiai: manganitai, organiniai puslaidininkiai, plonieji sluoksniai, diodiniai dariniai, magnetovarža.

 
Irina Černiukė

Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas


Daktaro disertacija
Technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T)
Vilnius, 2016

Disertacija rengta 2007–2015 metais Fizinių ir technologijos mokslų centre.

Mokslinis vadovas
doc. dr. Bonifacas Vengalis​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    4,1 MB · Skaitymai: 139
  • Santrauka.pdf
    1,6 MB · Skaitymai: 119

The Fabrication and Investigation of the Hetero Structures Based on Manganites and Organic Semiconductors

  • Bibliographic Description: Irina Černiukė, Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas, daktaro disertacija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Vilniaus universitetas.

Summary. The dissertation is focused on thin film hetero structures based on lanthanum manganites – La0, 66Sr0, 34MnO3 (LSMO), La0, 66Ca0, 34MnO3 (LCMO) and organic semiconductors (OS), namely, Alq3 and several organic compounds based on naftalen diimide and perimidine. The manganite films of various crystalline quality were grown on crystalline MgO and SrTiO3 substrates by magnetron sputtering while the OS films were prepared on both conductive n- and p-Si substrates and the manganite films by using vacuum evaporation and spin-coating technologies. Major attention was paid to structural quality of the prepared films and hybrid organic-inorganic structures and particular to comparative study of electrical and magnetoresistive properties of both the manganite films and the prepared p-n and p-i-n diode structures. Competing contribution of grains and grain boundaries on temperature-dependent resistivity and magneto resistance of poly crystalline LSMO/MgO films exhibiting various crystalline quality has been elucidated. Modeling of nonlinear current-voltage relations have been performed for the prepared hybrid organic-inorganic diode structures. Major Schottky diode parameters for the device structures have been estimated.

Keywords: manganites, organic semiconductors, thin films, diode structures, magneto resistance.

 
Grįžti