masių psichologija

  1. Aivaras Stepukonis

    Straipsnis Ieškant dabartinio mąstymo, gaudant postmodernizmo žaltvykslę

    Santrauka. Straipsnyje nustatomos ir apibendrinamos dabartinio „postmoderniojo“ mąstymo ypatybės. Apžvelgiamos paskutinių dešimtmečių kultūros slinktys į geografinį judrumą, hedonizmą, konsumerizmą, masines elgsenas, feminizmą. Aptariant dabartinį mąstymą, išskiriami polinkiai į...
Grįžti