meninis kūrybiškumas

  1. Alvydas Noreika

    Straipsnis Vytautas Kavolis ir Pitirimas A. Sorokinas

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos teorinės Vytauto Kavolio sociologijos ištakos. Siekiama nustatyti, ką V. Kavolis perėmė iš XX a. rusų kilmės amerikiečių sociologo Pitirimo A. Sorokino, kurį jis mini tarp autorių, padariusių jam didžiausią įtaką. Nagrinėjama, kaip P. A. Sorokino idėjos...
Grįžti