meninis vaizdas

  1. Raimonda Simanaitienė

    Straipsnis Dailės kūrinio „meninio vaizdo“ samprata: apibrėžtys ir suvokimo kaita

    Santrauka. Meno kūrinių esmę ir savitumą atskleidžianti meninio vaizdo kategorija mokslininkų interpretuojama gana plačiai. Ši sąvoka kildinama iš antikos – Platono ir Aristotelio – mokymo, vėliau ją išsamiai plėtojo Hegelio epochos mąstytojai. Estetikos bei filosofijos atstovai meniniu vaizdu...
Grįžti