mokytojai

  1. Valdas Selenis

    Straipsnis Mokytojų problemos 1918–1940 metų Lietuvos pedagoginėje spaudoje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos mokytojų darbo sąlygos ir pragyvenimo problemos 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos laikais. Pedagoginėje ir istoriografinėje literatūroje išsamiai atskleista mokytojų darbo metodika, žymiausių Lietuvos filosofų ir pedagogų pedagoginės teorijos ir idėjos...
  2. Daiva Grakauskaitė-Karkockienė

    Straipsnis Mokytojų kūrybiškumo raiškos specifiniai ypatumai ir jų reikšmė edukacijos procese

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas mokytojų kūrybiškumo vaidmuo edukacijos procese, pateikiami tyrimo rezultatai apie Lietuvos mokytojų kvalifikacijos, stažo, dalyvavimo mokymuose ir mokytojų kūrybiškumo įverčių sąsajas, analizuojamas požiūris į kūrybiškumo prigimtį. Tyrime dalyvavo 102...
Grįžti