motorinis pjūklas

  1. Stasys Mizaras

    Straipsnis Medienos ruošos medkirte ir motoriniu pjūklu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė

    Santrauka. Lietuvoje ruošiant medieną vis plačiau naudojamos medkirtės. 2010 m. valstybiniuose miškuose medkirtėmis iškirsta 784 tūkst. m3 medienos (22,2 % bendro kiekio). Svarbu išsiaiškinti, kas efektyviau: medkirtė ar motorinis pjūklas. Straipsnyje pateikta medkirtės ir motorinio pjūklo darbo...
Grįžti