naratorius

  1. Gabrielė Labanauskaitė

    Straipsnis Naratyvo konstravimo tendencijos šiuolaikinėje dramaturgijoje

    Santrauka. Straipsnyje apžvelgiamos šiuolaikinės naratyvo konstravimo tendencijos, glaustai pristatomi dramos naratyvinių epizodų tipai, laiko ir erdvės ypatumai, pjesės naratoriaus ir struktūros pokyčiai. Pagrindiniai žodžiai: naratyvas, naratorius, naratyviniai epizodai, naracijos aktas...
  2. Gabrielė Labanauskaitė

    Straipsnis Kas ir kaip pasakoja istorijas šiuolaikinėje dramoje?

    Santrauka. Straipsnyje kalbama apie iki šiol mažai nagrinėtą dramos naratorių. Apjungdama prozai ir romanui pirmenybę teikusios naratologijos teorijos įžvalgas ir savo pastebėjimus, straipsnio autorė pristato pagrindinius naratoriaus tipus ir jų kalbėjimo būdus. Šis naratoriaus instancijos...
Grįžti