naujoji viešoji vadyba

  1. Palmira Papšienė

    Straipsnis Viešojo sektoriaus reformos poveikis žmogiškųjų išteklių vadybai

    Santrauka. Viešojo administravimo raidoje įvyko svarbių pokyčių, tačiau jo studijos pradėtos XIX amžiuje, kai buvo paskelbta W. Wilson knyga „Administravimo studijos“. Ankstyvieji viešojo administravimo tyrėjai iš esmės buvo reformuotojai, tikėję decentralizuotos valdžios idėja. Daugiausia...
  2. Algirdas Monkevičius

    Straipsnis Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje

    Santrauka. Pastarąjį dešimtmetį vis labiau ryškėja tendencija kritiškai vertinti ūkio augimo strategijas ir atidžiau rūpintis kitais (ne vien ekonominio pobūdžio) svarbiais individų bei visuomenės poreikiais, lemiančiais jų gyvenimo kokybę bei savijautą. Šiame straipsnyje glaustai analizuojama...
Grįžti