negalia

  1. Jolita Viluckienė

    Straipsnis Negalios sampratos kaita medicininėje sociologijoje

    Santrauka. Straipsnyje pristatomos negalios tyrimų medicininėje sociologijoje atsiradimo aplinkybės, jų plėtojimo kryptys bei kaitos tendencijos nuo praėjusio šimtmečio iki šių dienų sociologinės minties. Kadangi medicininė sociologija yra bendrosios sociologijos šaka, todėl negalios samprata...
Grįžti