organizacija

  1. Ligita Šimanskienė

    Straipsnis Darnaus vystymo koncepcijos suvokimas organizacijose

    Santrauka. Darnaus vystymo samprata nėra nauja, tačiau straipsnyje analizuojama dar gana nauja darnaus vystymo organizacijose samprata bei su tuo susijusios problemos. Pateiktas požiūris, kad būtina ieškoti tinkančių organizacijoms indikatorių, kad organizacijos siektų būti darniomis. Atliktas...
Grįžti