pamokslai

  1. Veronika Girininkaitė

    Straipsnis Juozapas Legavičius (1743–1812): gyvenimas ir raštai

    Santrauka. Straipsnyje pirmą kartą lietuviškai išsamiau pristatomi švietėjo, rašytojo, kunigo Juozapo Legavičiaus (1743–1812) biografija ir jo kūrybinis palikimas. Parodyta šio autoriaus veikalų svarba Apšvietos epochos kontekste. Identifikuota dviejų anoniminėmis laikytų knygų autorystė...
  2. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

    Straipsnis Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai

    Santrauka. XVIII a. antros pusės daugkartinių Gardino spaustuvės leidinių analizė rodo, kad svarbiame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) kultūros centre leisti tekstai savo tematika, žanrais, forma buvo gana skirtingi. Spausdinti įvairūs vertimai iš anglų, prancūzų, vokiečių...
Grįžti