pareiga mokėti mokesčius

  1. Alfonsas Vaišvila

    Straipsnis Dviguba pilietybė – ne tik dvigubos teisės

    Santrauka. Remiantis pilietybės sąvoka ir personalistine teisės samprata, straipsnyje formuluojamas teisinis (ne vien įstatymais besiremiantis) požiūris į dvigubą pilietybę. Pati teisė į pilietybę konkretinama atsižvelgiant į teisnumą ir subjektinę teisę, tuo siekiant atskirti teisę į pilietybę...
Grįžti