pensijų sistema

  1. Audrius Bitinas

    Straipsnis Pensijų sistemų reformavimo Europos Sąjungos valstybėse praktiniai aspektai

    Santrauka. Straipsnyje aptariamos pagrindinės pensijų sistemų reformų priežastys Europos Sąjungos (ES) valstybėse, pateikiamos ES institucijų reformų strategijos ir analizė, iliustruojanti kokia kryptimi pensijų sistemų reformos yra įvykdytos ES-15 valstybėse. Straipsnio tikslas – įvertinti...
  2. Audrius Bitinas

    Straipsnis Lietuvos pensijų sistemos modelis ir pensijų garantijų perspektyvos

    Santrauka. Straipsnyje aptariamos Lietuvos pensijų sistemos modelio problemos ir jo tobulinimo perspektyvos. Straipsnio tema aktuali dėl to, kad atlikta Lietuvos pensijų sistemos perspektyvų analizė leidžia modeliuoti Lietuvos pensijų sistemą atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių pensijų...
Grįžti