• 2021 m. liepos 30 d. 20:00–23:59 val. (artimiausio penktadienio vakarą) naujinsime tinklavietės įrangą. Minėtą laikotarpį tinklavietės turinys gali būti nepasiekiamas.

potridentinė dailė

  1. Gabija Surdokaitė-Vitienė

    Straipsnis Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis

    Santrauka. Straipsnyje plėtojama vėlyvaisiais viduramžiais susiformavusio devocinio atvaizdo samprata, šio atvaizdo apibrėžtį perkeliant į vėlesnius laikus – XVII–XX a. I pusę. Devocinio atvaizdo istorijos analizė atliekama pasitelkus konkretų – Susimąsčiusio Kristaus – atvaizdą. Pagrindinis...
  2. Gabija Surdokaitė-Vitienė

    Straipsnis Balninkų Rūpintojėlio skulptūra

    Santrauka. Straipsnyje aprašoma Balninkų Rūpintojėlio skulptūra, saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejuje, aptariama jo kelionė po įvairius muziejus, skulptūros ikonografija ir ikonologija, atskleidžiamas jos turinys ir prasmė baroko epochos religiniame kontekste. Pagrindiniai žodžiai: XVII a...