profesinio pašaukimo identifikavimo kompetencija

  1. Eugenijus Danilevičius

    Straipsnis Profesinio pašaukimo indentifikavimo kompetencijos ugdymas – asmenybės tiesos apie save pažinimo prielaida

    Santrauka. Straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimus: kokia yra profesinio pašaukimo identifikavimo dinamika ir ar studijų metu profesija tampa neatskiriama asmenybės transcendentinės funkcijos (savasties) ir interiorinio-dvasinio žmogaus gyvenimo dalimi? Straipsnyje pristatomi keturių Lietuvos...
Grįžti