profesinis orientavimas

  1. Jurgita Surgėlienė

    Straipsnis Ugdymo karjerai procese veikiantys subjektai istoriniame kontekste

    Santrauka. Straipsnyje keliamas tikslas – atskleisti ugdymo karjerai procese veikiančius subjektus istoriniame kontekste. Pateikiami teorinio tyrimo rezultatai: atskleidžiama ugdymo karjerai raiška istoriniame kontekste, išryškinami ugdymo karjerai procese veikiantys subjektai XXI a...
Grįžti