savivaldumas

  1. Vytautas Pilipavičius

    Straipsnis Vietos savivalda ir kaimo savavaldumo formavimas

    Santrauka. Pastaruoju metu viešajame administravime pastebima ryški dichotomija tarp teisinio Vietos savivaldos reglamentavimo (de jure) ir vietos savivaldos praktikos (de facto). Tuo aktualizuojasi komunikacijos, dermės ir suderinamumo problema, tarp vietos savivaldos administravimo ir...
Grįžti