sinestezijos patirtis

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestetas – įasmenintoji sinestezija

    Santrauka. Šiame straipsnyje dabartinės kultūrologijos ir antropologijos akademinių diskursų aplinkoje besiformuojančią sinesteto sąvoką pasitelkiame norėdami naujai interpretuoti Čiurlionio kūrybą kaip unikalios autentiškos sinesteto patirties reprezentaciją. Sinestetas kultūrinėse steigtyse...
Grįžti