sintetizmas

  1. Aivaras Stepukonis

    Disertacija „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje

    Santrauka. Disertacijoje nagrinėjamos „pasaulinės filosofijos“ idėjos, kurias skirtingais raidos etapais formulavo Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdžio dalyviai. Remiantis Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdyje pasklidusiomis vartosenomis, nustatytos šios kertinės „pasaulinės...
Grįžti