struktūrinis funkcionalizmas

  1. Alvydas Noreika

    Straipsnis Vytauto Kavolio vaizduojamojo meno sociologija

    Santrauka. Straipsnyje aptariamas Amerikos lietuvių sociologo Vytauto Kavolio vaizduojamojo meno sociologijos ir amerikiečių sociologo Talcotto Parsonso struktūrinio funkcionalizmo santykis. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimų metodologija kuriama remiantis ne tik Parsonso, bet ir kitų autorių...
Grįžti