subjektyvi galia veikti

  1. Kristina Garalytė

    Studija Devadasių institucijos transformacija kolonijiniu laikotarpiu

    Santrauka. Darbo objektas – devadasių (Indijos šventyklų šokėjų) institucija. Devadasių statuso kaitą kolonijiniu laikotarpiu nulėmė išorinės ir vidinės priežastys. Kolonijinė britų politika per administracines, teisines reformas keisdama pagrindines Indijos socioreligines institucijas sudarė...
Grįžti