taikomoji reikšmė

  1. Vaclovas Stukonis

    Straipsnis „Festuca“ genties siauralapės rūšys Lietuvoje

    Santrauka. Straipsnyje apibendrinami duomenys apie Lietuvos natūraliose bendrijose augančias siauralapes Festuca genties rūšis (Festuca ovina, F. psammophila, F. polesica, F. sabulosa, F. trachyphylla, F. pseudovina., F. wolgensis subsp. arietina). 2004–2012 m. jos tirtos Lietuvos žemdirbystės...
Grįžti