tapybos ir muzikos sąveika

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezijos samprata Vasilijaus Kandinskio kūryboje

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama abstrakčiosios tapybos pradininko Vasilijaus Kandinskio sinestezijos samprata. Atskleidžiamas glaudus formalistinių abstrakcionizmo estetikos nuostatų ir Kandinskio plėtotos sinestezijos teorijos ryšys. Abstrakčiojoje tapyboje susiformavęs ir įsitvirtinęs...