tapybos ir muzikos sąveika

  1. Salomėja Jastrumskytė

    Straipsnis Sinestezijos samprata Vasilijaus Kandinskio kūryboje

    Santrauka: Straipsnyje nagrinėjama abstrakčiosios tapybos pradininko Vasilijaus Kandinskio sinestezijos samprata. Atskleidžiamas glaudus formalistinių abstrakcionizmo estetikos nuostatų ir Kandinskio plėtotos sinestezijos teorijos ryšys. Abstrakčiojoje tapyboje susiformavęs ir įsitvirtinęs...