technika

  1. Tautvydas Vėželis

    Straipsnis Technikos esmės sampratos problema Heideggerio filosofijoje

    Santrauka. Straipsnyje siekiama atskleisti antikinės ir moderniosios technikos sampratos panašumus ir skirtumus. Moderniosios technikos analizė rodo, kad ši technika pasižymi svetima autentiškai kultūrai, gruobuoniška prigimtimi. Išryškėja esminis tradiciškai suprantamos technē (gamtoje...
  2. Raimonda Simanaitienė

    Straipsnis Algirdo Dovydėno vitražai sakralinėje architektūroje: temų prasmės ir stiklo iškalba

    Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami žymaus lietuvių dailininko Algirdo Dovydėno pastaraisiais dešimtmečiais sukurti vitražai, puošiantys sakralines erdves. Plačiau analizuojami ansambliai, esantys Rainių Kančios ir Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčiose. Taip pat detaliai aptariami...
Grįžti